Ana Sayfa

Üniversitemizde kalite güvencesi süreçlerinin işleyişine katkıda bulunmak, iç kalite güvencesi sürecinin daha görünür olması için kalite komisyonu ve akademik birimlerin işbirliklerini desteklemek, eğitim programı özdeğerlendirme kültürünü yaygınlaştırmak yoluyla kalite güvencesi sürecinde sürekli iyileşmeyi sağlamak amacıyla kurulmuş olan ÖRDİK, özdeğerlendirme sürecine ilişkin takvim belirlemek ve ilan etmek, üniversite bünyesinde eğitim programı yürüten akademik birimlerin özdeğerlendirme raporu hazırlanması konusunda rehberlik etmek, akademik birim deneyim paylaşım toplantıları düzenlemek, danışmanlık eğitimleri düzenlemek, özdeğerlendirme raporlarını değerlendirmek, akademik birim ziyaret sürecini işletmek, geribildirimleri hazırlamak ve ilan etmek konularında faaliyet göstermektedir.

Güncel Duyurular

Akademik Birim Ziyaret Tarihleri 17.01.2020

Akademik Birimler Öz Değerlendirme ve Kurum Ziyaretleri Raportör Sunumu

Akademik Birimler Öz Değerlendirme ve Kurum Ziyaretleri Programı

ÖRDİK Öğrenci Toplantı Takvimi

ÖRDİK Değerlendiricilerinin dikkatine. Kalite Komisyonu Özdeğerlendirme Raportörleri ve Değerlendiricileri için değerlendirme süreci 22 Kasım 2019 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

Hacettepe Üniversitesi
Öz Değerlendirme Raporu, Değerlendirme İzleme Alt Komisyonu (ÖRDİK)